Upadłość i Restrukturyzacja

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Grześkowiak – Szten

W przypadku kryzysu ekonomicznego, podmioty gospodarcze mogą mieć problem z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań. W tym zakresie z pomocą przychodzi nam ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, które umożliwia otwarcie jednego z czterech postępowań mających często na celu uniknięcie postawienia podmiotu w stan upadłości. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z kancelarią doradcy restrukturyzacyjnego oraz przygotowywaniu wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych – w ramach swojej praktyki zawodowej świadczę pomoc prawną obejmującą:

  • dokonywanie analizy sytuacji prawo-ekonomicznej przedsiębiorstwa,

  • sporządzanie opinii prawnych zawierających ocenę możliwości przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych wobec określonego podmiotu,

  • sporządzanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Czasami jednak kryzys gospodarczy może doprowadzić do niewypłacalności dłużnika. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji i potrzebujesz konsultacji prawnej – skontaktuj się z Kancelarią celem uzyskania porady prawnej w zakresie prawa insolwencyjnego, która może także obejmować:

  • weryfikację dokumentów finansowych oraz analizę sytuacji ekonomiczno-prawnej Klienta,

  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, ale borykasz się z problemami finansowymi, z pomocą może przyjść Ci ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W swej praktyce zajmuję się także przygotowywaniem wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.