Sprawy Administracyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Grześkowiak – Szten

Ten dział prawa jest mi bardzo bliski z uwagi na moją pracę naukową. Reprezentuję klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Przygotowuję projekty odwołań, zażaleń, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Doradzam i reprezentuję Klientów w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego i gospodarki nieruchomości.

Prawnik od prawa budowlanego

W zakresie prowadzonych przez Kancelarię spraw administracyjnych wiele problemów dotyczy współpracy z deweloperami oraz szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Prawnik od prawa budowlanego może zajmować się zarówno kwestiami związanymi z czynnościami, jakie trzeba wykonać jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, jak i tym, co dzieje się po jej zakończeniu. Pomagam w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Czasami wybrane przez klienta miejsce, w którym ma powstać budynek mieszkalny lub użytkowy ma nieuregulowany status prawny. Ustalenie wszelkich kwestii budzących wątpliwość może uchronić przed późniejszym postępowaniem w ramach postępowań cywilnych. Doradzam też w kwestiach związanych z przygotowaniem umów dla generalnych wykonawców i podwykonawców. Dobrze skontruowana umowa, zabezpieczająca interesy Klienta to ważny krok w przypadku wszelkich sytuacji konfliktowych.

Spory rozstrzygane w prawie budowlanym

Reprezentuję klientów w toku różnorodnych sporów budowlanych. Doradzam deweloperom, generalnym wykonawcom, a także klientom prywatnym. Wiele sytuacji można załatwić na drodze polubownej ugody. Jeśli wypracowane rozwiązanie będzie korzystne dla obu stron nie ma konieczności, aby wkraczać na drogę sądową.

Zajmuję się też wszelkimi kwestiami związanymi z niedotrzymaniem zawartej z deweloperem umowy, czy wadami powstałymi podczas wykonywania robót. W takich sytuacjach klient może być narażony na dodatkowe i często niepotrzebne koszty. W ramach ustaleń osoba wykonująca prace powinna każdy ich etap wykonać rzetelnie. Jeśli jednak są w tym zakresie pewne uchybienia, warto skorzystać z pomocy prawnej.

W jakich sytuacjach zgłosić się do prawnika od prawa budowlanego?

Do skorzystania z usług prawnika specjalizującego w prawie budowlanym zachęcam niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy małej inwestycji, czy dużej nieruchomości. Aby dokonać właściwych decyzji, konieczna jest znajomość często zawiłych, skomplikowanych i niezrozumiałych przepisów prawa budowlanego. Pomoc doświadczonego prawnika może okazać się nieoceniona m.in. podczas dopełniania formalności w urzędach, czy sporządzaniu pism. Swoje wsparcie oferuję inwestorom prywatnym oraz publicznym, podwykonawcom, czy architektom. Zapewniam kompleksową pomoc prawną na każdym etapie prowadzonej inwestycji.

Doradztwo z zakresu prawa budowlanego we Wrocławiu

Zapraszam Państwa do kancelarii we Wrocławiu, gdzie oferuje doradztwo z zakresu prawa budowlanego. Klienci mogą liczyć m.in. na:

  • bieżącą pomoc prawną podczas całego procesu budowlanego;
  • przygotowywanie umów zawieranych podczas procesu budowlanego;
  • pomoc w rozwiązywaniu sporów;
  • analizę dokumentacji;
  • weryfikację umów dotyczących np. budowy lub remontu.

Powierzając mi swoją sprawę, mogą być Państwo pewni, że dopełnię wszelkich formalności, udzielę profesjonalnej porady oraz wskażę najlepsze rozwiązanie sprawy. Pomoc z zakresu prawa budowlanego oferuję osobom fizycznym, inwestorom oraz przedsiębiorstwom budowlanym.

Zapraszam do kancelarii prawnej zlokalizowanej we Wrocławiu oraz Nysie. Jeśli mają Państwo pytania, zachęcam do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu.