ROZWÓD: KIEDY ZDRADA SIĘ NIE LICZY ?

 

Zawarcie związku małżeńskiego rodzi po stronie małżonków szereg obowiązków. Przede wszystkim małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy, lojalności, dbania o dobro rodziny oraz zachowania wierności.  Czasami dzieje się jednak tak, że któryś z małżonków nie jest w stanie dochować wierności drugiemu małżonkowi. Co wtedy? Czy zawsze będzie ponosił winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Pamiętać trzeba, że Sąd orzekając rozwód zobligowany jest do ustalenia, który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa (chyba, że małżonkowie złożą zgodny wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie).

Jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa, z jaką jest mi dane zmierzać się reprezentując Klientów, jest zdrada małżeńska. 

Oczywiście czasami bywa tak, że rzeczywiście jest to faktyczna przyczyna  rozwodu. Często jednak zdrada ma miejsce już po pewnym czasie, kiedy  więzi między małżonkami uległy rozpadowi. 

Czym jest zdrada małżeńska?

Zdrada małżeńska – na co wskazuje się w judykaturze – to nie tylko utrzymywanie stosunków seksualnych z osobą trzecią. Już samo zachowanie małżonka, które sprawia pozory nawiązania takiej relacji,  może stanowić podstawę do przypisania temu małżonkowi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.  Dodatkowo, zdrada małżeńska nie zawsze musi  polegać na fizycznym kontakcie małżonka z inną osobą. Zdrada małżeńska może przybrać postać tzw. zdrady emocjonalnej.

Przykład 1:

Jeżeli żona zataja przed mężem organizację wyjazdu z innym mężczyzną, pomimo że nie doszło  między nimi do kontaktu fizycznego, to możemy mówić tutaj o zdradzie emocjonalnej.

Przykład 2:

Jeżeli mąż posiada w telefonie zdjęcia innej kobiety, często kontaktuje się z nią telefonicznie, przebywa w jej towarzystwie, zaprasza do domu podczas nieobecności żony – wtedy można uznać takiego małżonka za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, mimo że  nigdy między mężem a  wspomnianą kobietą nie doszło do kontaktów seksualnych. 

Pamiętaj !

Ustalenie, czy w danym przypadku rzeczywiście doszło do zdrady małżeńskiej każdorazowo zależy od okoliczności danej sprawy. Jeżeli masz wątpliwości, potrzebujesz pomocy – zawsze warto zwrócić się do profesjonalisty – radcy prawnego lub adwokata.

Czy zdradzający małżonek zawsze będzie winny rozpadowi małżeństwa? 

Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Wszystko zależy od tego, kiedy doszło między małżonkami do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, tj.  wygaśnięcia łączącej ich więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. 

Na czym polega trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego możesz przeczytać w artykule: Jak napisać pozew rozwodowy?

Jeżeli małżonek rzeczywiście dopuścił się zdrady, ale doszło do niej już po tym jak małżonkowie nie gospodarują wspólnie, nie utrzymują relacji intymnych oraz nie darzą się uczuciem miłości – wtenczas nie sposób zdradzającemu małżonkowi przypisać wyłącznej winy w rozpadzie małżeństwa. Jak zatem widać, tutaj tylko szczegółowa ocena sytuacji pozwala na udzielenie konkretnej odpowiedzi.

Co w przypadku, gdy drugi małżonek wie o zdradzie  i wyraża na nią zgodę?

Każdy z małżonków jest zobowiązany do zachowania wierności. Nie ma tutaj żadnego znaczenia przyzwolenie drugiego małżonka na dokonywanie naruszenia tego obowiązku. Wtenczas jednak, czy  małżonek dopuszczający się zdrady za zgodą, może być uznany za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia małżeńskiego ? Otóż nie – w takiej sytuacji należy przyjąć, że  winę za rozpad małżeństwa ponosi zarówno małżonek dopuszczający się zdrady, jak i małżonek, który na zdradę wyraził zgodę. 

Alimenty a zdrada małżeńska

Jeżeli w wyniku zdrady małżeńskiej dojdzie do przypisania zdradzającemu małżonkowi wyłącznej winy w rozpadzie małżeństwa, wtenczas drugiemu małżonkowi  dużo łatwiej będzie dochodzić alimentów na jego rzecz. Oczywiście małżonek ubiegający się o alimenty musi wykazać, że jego sytuacja materialna znacznie pogorszyła się z powodu rozwodu. Chcesz wiedzieć więcej ? Zapraszam do kontaktu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zadzwoń: +48 691 928 204 

Napisz: grzeskowiak-szten@kancelariaszten.pl