Prawnik medyczny z Nysy

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Grześkowiak – Szten

Swoją wiedzą i doświadczeniem służę pomocą lekarzom. Dbam o ich interesy zarówno jako pełnomocnik w postępowaniach cywilnych, jak również obrońca w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych. Pomagam jako prawnik medyczny działający w Nysie również w zakresie opiniowania umów, prawie pracy oraz zakładaniu działalności gospodarczej.

Mam świadomość obecnej sytuacji prawnej lekarzy. Codziennie muszą mierzyć się z wyjątkową odpowiedzialnością i ogromem biurokracji – wszystko po to, aby nieść pomoc innym. Często zagwarantowane w Konstytucji prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych jest niesłusznie interpretowane jako prawo do bycia wyleczonym. Niestety rodzi to coraz większą ilość pozwów przeciwko lekarzom i podmiotom leczniczym, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz skarg do izb lekarskich. Dlatego też Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną na rzecz lekarzy, którzy jej potrzebują.

Prawnik do Spraw Medycznych. Kancelaria z Nysy.

Dodatkowo Kancelaria udziela wsparcia podmiotom leczniczym w zakresie kontraktowania usług medycznych oraz przygotowywania i opiniowania dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. Podobnie jak w trakcie obsługi prawnej firm i spółek zajmuję się każdym etapem działalności przedsiębiorstwa. Branża medyczna jest szczególnie narażona na restrykcyjne kontrole ze strony różnych organów publicznych. Dlatego też zadbanie o poprawne skonstruowanie dokumentów oraz pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych są tak ważne dla jednostek o profilu medycznym. Zadbanie o te kwestie pozwala uniknąć różnego typu problemów, a w efekcie daje możliwość, aby skupić się na tym, co najważniejsze, czyli pomocy chorym.

Prawnik zajmujący się błędami medycznymi.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku błędu medycznego, prawnik jest osobą, która może udzielić Ci potrzebnego wsparcia. Pomagam mieszkańcom Wrocławia, Nysy oraz innych miejscowości z rejonu dolnośląskiego i opolskiego. Błędy lekarskie zdarzają się bez względu na doświadczenie medyka prowadzącego danego pacjenta. Różnego rodzaju procedury medyczne zawsze są obarczone pewnym ryzykiem. Jeśli coś poszło nie tak, osoba poddająca się leczeniu może doznać trwałego urazu lub doświadczyć różnorodnych problemów ze zdrowiem. Należy wtedy walczyć o odszkodowanie lub dochodzić swoich praw.

Błąd medyczny, którym zajmuje się prawnik może popełnić zarówno lekarz, jak i każda osoba związana ze służbą zdrowia. Pomyłki zdarzają się też ratownikom medycznym, farmaceutom, pielęgniarkom oraz położnym. Bez względu na to, kto zawinił i jakie są skutki popełnionego uchybienia zawsze warto walczyć o sprawiedliwość. Pomoc doświadczonego prawnika może okazać się w tych sytuacjach nieoceniona. Osoba uznana za odpowiedzialną popełnionego błędu będzie zobligowana do naprawienia powstałej szkody. Może to oznaczać konieczność zapłaty odszkodowania, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego lub sfinansowania kosztów leczenia.