Prawo Medyczne

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Grześkowiak – Szten

Swoją wiedzą i doświadczeniem służę pomocą lekarzom. Dbam o ich interesy zarówno jako pełnomocnik w postępowaniach cywilnych, jak również obrońca w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych. Pomagam jako Prawnik medyczny działający w Nysie również w zakresie opiniowania umów, prawie pracy oraz zakładaniu działalności gospodarczej.

Mam świadomość obecnej sytuacji prawnej lekarzy. Codziennie muszą mierzyć się z wyjątkową odpowiedzialnością i ogromem biurokracji – wszystko po to, aby nieść pomoc innym. Często zagwarantowane w Konstytucji prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych jest niesłusznie interpretowane jako prawo do bycia wyleczonym. Niestety rodzi to coraz większą ilość pozwów przeciwko lekarzom i podmiotom leczniczym, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz skarg do izb lekarskich. Dlatego też Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną na rzecz lekarzy, którzy jej potrzebują.

Prawnik do Spraw Medycznych. Kancelaria z Nysy.

Dodatkowo Kancelaria udziela wsparcia podmiotom leczniczym w zakresie kontraktowania usług medycznych oraz przygotowywania i opiniowania dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. Podobnie jak w trakcie obsługi prawnej firm i spółek zajmuję się pomocą prawną na każdym etapie prowadzenia placówki medycznej. Branża medyczna jest szczególnie narażona na restrykcyjne kontrole ze strony różnych organów publicznych. Dlatego też zadbanie o poprawne skonstruowanie dokumentów oraz pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych są tak ważne dla jednostek o profilu medycznym. Zadbanie o te kwestie pozwala uniknąć różnego typu problemów, a w efekcie daje możliwość, aby skupić się na tym, co najważniejsze, czyli pomocy potrzebującym.

Prawnik zajmujący się błędami medycznymi.

Wykonywanie zabiegów, czy udzielanie porad pacjentom zawsze jest obarczone ryzykiem popełnienia błędu. Jeśli mamy do czynienia z wniesioną skargą należy przeanalizować sytuację wraz z uwzględnieniem wszelkich okoliczności i przyjąć linię obrony. Prawnik zajmujący się błędami medycznymi może pomóc w korzystnym rozwiązaniu konfliktowej sytuacji. Jako osoba specjalizująca się w tego typu sprawach pomagam lekarzom, położnym, pielęgniarkom oraz innym specjalistom związanym ze służbą zdrowia.

Rosnąca świadomość praw pacjenta powoduje, że medycy coraz częściej oskarżani są o popełnianie błędów. Za działanie na szkodę może być uznane zarówno niepoprawne wykonanie zabiegu, jak i tzw. zaniechanie stosowania określonej ścieżki postępowania. Nie zawsze sytuacje te są jednoznaczne. Dlatego też pomoc adwokata doświadczonego w podobnych konfliktowych sytuacjach może pomóc w pozytywnym zakończeniu sporu.

Pomoc prawnika w przypadku błędu medycznego

Prawnik świadczący pomoc w przypadku popełnienia błędu medycznego zajmuje się m.in.:

  • dogłębną analizą sytuacji,
  • analizą i interpretacją dokumentacji medycznej,
  • opracowaniem dalszego postępowania,
  • reprezentowaniem klienta w postępowaniu przedsądowym,
  • reprezentowaniem klienta w sądzie.

Sprawy z zakresu prawa medycznego we Wrocławiu

Mogę Państwu zagwarantować doświadczenie w sprawach z zakresu prawa medycznego. Świadczę pomoc prawną klientom z Wrocławia i okolic, którzy szukają doświadczonych specjalistów. Prawo medyczne można określić jako zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego, karnego, czy administracyjnego. Jak widać, jest to niezwykle rozbudowana gałąź prawna, która dotyczy nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek i pielęgniarzy, fizjoterapeutów, położnych oraz ratowników medycznych. Prawo medyczne jest również dla pacjentów – znajduje się w nich spis zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych i świadczenia usług medycznych.

Wszystkich, którzy szukają pomocy prawnej z zakresu prawa medycznego, zapraszam do naszej kancelarii we Wrocławiu.

Jeśli zastanawiają się Państwo czy w konkretnej sprawie został popełniony błąd medyczny, zachęcam do kontaktu z prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym. Adwokat jest w stanie w pełni wyjaśnić m.in., czym względem prawa jest błąd medyczny oraz kiedy dochodzi do przedawnienia sprawy . Zapraszam do mojej siedziby we Wrocławiu. Z kancelarią można również kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo.